Preskočiť na hlavný obsah

Estónske sudoku (GP2)

Estónske kolo je druhým sudoku turnajom zo série WPF Grand Prix 2018. Táto séria pozostáva z ôsmich online sudoku turnajov a ôsmich online turnajov v riešení hlavolamov. Každému súťažiacemu sa do celkových výsledkov započíta šesť najlepších turnajov. Desiati z každej kategórie dostanú príležitosť zúčastniť sa finálového play-off, ktoré sa uskutoční počas Majstrovstiev sveta 2018 v Prahe.

Pred súťažou je potrebné zaregistrovať sa na webstránke gp.worldpuzzle.org. Súťaž prebieha od piatka 23. februára 12:00:00 do pondelka 26. februára 23:59:59. Súťažné kolo trvá 90 minút. Turnaj je súčasťou internetovej časti slovenskej kvalifikácie o postup na MS 2018. 

Autormi úloh sú Estónci Tiit Vunk a Rauno Pärnits. Originál inštruktážneho bookletu a tréningové úlohy nájdete TU.

Preklad zadaní úloh

1. - 5. Klasické sudoku (15+21+24+17+34 bodov)
Vyplňte celú mriežku číslami od 1 po 9 tak, aby sa v každom riadku, stĺpci a ohraničenom štvorci 3x3 každé z čísel objavilo práve raz.

6. Písmenové sudoku (37 bodov)
Vyplňte celú mriežku zadanými písmenami tak, aby sa v každom riadku, stĺpci a ohraničenom štvorci 3x3 každé z písmen objavilo práve raz.

7. Antiknight sudoku (36 bodov)
Vyplňte celú mriežku číslami od 1 po 9 tak, aby sa v každom riadku, stĺpci a ohraničenom štvorci 3x3 každé z čísel objavilo práve raz. V políčkach, ktoré sú vzdialené na dosah šachového koňa, sa musia nachádzať rôzne čísla.

8. Sudoku pevnosť (39 bodov)
Vyplňte celú mriežku číslami od 1 po 9 tak, aby sa v každom riadku, stĺpci a ohraničenom štvorci 3x3 každé z čísel objavilo práve raz. Čísla v sivých políčkach musia byť väčšie než všetky čísla v bielych políčkach s ktorými susedia stranou.

9. Sudoku so stovkami (54 bodov)
Vyplňte celú mriežku číslami od 1 po 9 tak, aby sa v každom riadku, stĺpci a ohraničenom štvorci 3x3 každé z čísel objavilo práve raz. Súčet čísel v sivých políčkach je v každom riadku 100. Ak v riadku susedia dve sivé políčka, považujte ich za dvojciferné číslo.

10. Sudoku s chýbajúcimi číslami (53 bodov)
Vyplňte celú mriežku číslami od 0 po 9 tak, aby sa v každom riadku, stĺpci a ohraničenom štvorci 3x3 žiadne z čísel neopakovalo. Čísla na okraji mriežky ukazujú, aké číslo v danom riadku alebo stĺpci chýba.

11. Odd Even Bridge sudoku (63 bodov)
Vyplňte celú mriežku číslami od 1 po 9 tak, aby sa v každom riadku, stĺpci a ohraničenom štvorci 3x3 každé z čísel objavilo práve raz. V mriežke sa nachádza niekoľko krúžkov, ktoré sú spojené čiarami. Pre každú dvojicu prepojených krúžkov platí, že ak je v krúžku párne (resp. nepárne) číslo, tak toto číslo určuje počet párnych (resp. nepárnych) čísel na čiare. Čísla v krúžkoch do týchto počtov nezahrňujte. Niektoré krúžky môžu byť spojené s viacerými krúžkami, vtedy toto pravidlo platí pre každú dvojicu zvlášť.

12. Sudoku s polenými štvorcami (98 bodov)
Vyplňte celú mriežku číslami od 1 po 9 tak, aby sa v každom riadku, stĺpci a ohraničenej oblasti každé z čísel objavilo práve raz. Niektoré políčka sú diagonálou predelené na polovicu. Pre takéto políčka platí, že jedna polovica číslo obsahuje a druhá je prázdna.

13. LC sudoku (67 bodov)
Vyplňte celú mriežku číslami od 1 po 9 tak, aby sa v každom riadku, stĺpci a ohraničenom štvorci 3x3 každé z čísel objavilo práve raz. V mriežke sa nachádza niekoľko rímskych čísel L a C. Tie označujú miesta, kde pri sčítaní susediacich čísel v riadku alebo stĺpci vzniknú súčty 50, respektíve 100. Písmená L a C ležia na linke, ktorá tieto dva sčítance oddeľuje. Spojením dvoch stranou susediacich políčok môžu vzniknúť aj dvojciferné čísla (ale len v smere zľava doprava a zhora nadol). Všetky možné výskyty písmen L a C sú v tabuľke vyznačené. Zároveň platí, že nikde v tabuľke sa neobjavuje kombinácia čísel umožňujúca oba súčty L a C naraz (napríklad 5248).

14. Rozvetvené diagonály v sudoku (42 bodov)
Vyplňte celú mriežku číslami od 1 po 9 tak, aby sa v každom riadku, stĺpci a ohraničenom štvorci 3x3 každé z čísel objavilo práve raz. V každej skupinke políčok prepojených čiarou sa môže každá z číslic objaviť najviac raz.

Komentáre